Kooihaven Leiden

  • "Goed bereikbaar en toch afgesloten met een hek"
  • "Perfecte locatie tussen Leiden en de Kagerplassen"

 

 

Van de voorzitter,

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2023 worden de notulen van de ALV 2022 goeggekeurd. De ALV had dit jaar een wat vreemd karakter door de deels geplande, maar ook deels ongeplande afezigheid van de penningmeester, de secretaris en een algemeen bestuurslid. Gelukkig kon door een goede voorbereiding van de afwezigen de ALV wel gewoon doorgaan.

Als WSV Kooihaven kunnen we terugkijken op een jaar dat we, op het eerder genoemde verlies van onze dierbaren na, positief kunnen afsluiten. 2023 is gestart met een renovatie van de steiger aan de arkzijde. We zullen dit jaar in de winter eindigen met het uitbaggeren van de haven.

Zoals tijden de Algemene Leden Vergadering aangekondig moeten daarvoor alle boten uit de haven zijn. Het bestuur zal proberen met de Gemeente en/of collega havens ligplaatsen te regelen voor de boten die gedurende de winter in de haven blijven liggen. Maar, let op!!

Het bestuur kan niet garanderen een oplossing te vinden. Neem dus nu alvast maatregelen als u een 'overwinteraar' bent.

Alvast een melding voor 2024"dan bestaan we 50 jaar en zullen we groots vieren!

.

Barry van der Zon